Yläasteen matematiikan kertaus


Millaista osaamisen tasoa tavoittelet matematiikassa?

Ohessa on vinkkejä harjoitteluun.


OPPIKIRJA ESIMERKIKSI  KUUTIO 9. LUOKAN MATEMATIIKKA

9. luokan matematiikkaan kuuluu kertausosuus. Tätä harjoitellaan myös oman matikan opettajan kanssa koulussa. Esimerkiksi Kuutio-oppikirjasta löytyy kertaustehtäviä vastauksineen. Katso Kuutio 9. luokan kirjan loppuosasta s. 141 => . Kokonaisuus on seuraava

Yhdeksän vuotta matematiikkaa
 1. Peruslaskutoimitukset
 2. Potenssi ja neliöjuuri
 3. Polynomi
 4. Prosenttilaskut
 5. Yhtälö, epäyhtälö ja yhtälöpari
 6. Trigonometria ja geometria
 7. Funktio
 8. Tilastot ja todennäköisyys
 • Harjoitustestit 1 - 8

MATIKKAPAJA KOULULLA
 • Koulun Matikkapajaan voi tulla lisätreenaamaan matikkaa.

VILLE-TEHTÄVÄT, VILLE.UTU.FI
 • Ville-oppimisympäristössä voi kerrata esimerkiksi kertausosioiden avulla (7. – 9. lk).

OPETUS TV

MATEMATIIKAN AVOIN OPPIKIRJA, WWW.AVOINOPPIKIRJA.FI

Matematiikan avoimessa oppikirjassa on eri tasoisia tehtäviä vastauksineen. Sieltä löytyy myös matikan historiaa ja teoriaa esimerkkeineen sekä harjoitustestejä vastauksineen.

Avoimen oppikirjan kokonaisuudet ovat laajat. Hyödynnä niitä tarpeen mukaan.

Matematiikan avoimia oppikirjoja luokat 7. – 9. (lähde: https://avoinoppikirja.fi/)

7 lk, osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla, sivuja 207
Sivuilla 135 – 140 on reaalilukulaskuista kaksi harjoitustestiä ja vastaukset niihin.

7 lk, osio 2: Kuvioiden luokittelua ja pinta-aloja, sivuja 158
Sivuilla 110 – 116 on geometriasta kaksi harjoitustestiä ja vastaukset niihin.

7 lk, osio 3: Potensseja ja polynomeja, sivuja 190
Sivuilla 118 –  123 on potensseista ja polynomeista kaksi harjoitustestiä ja vastaukset niihin.

8 lk, osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja, sivuja 138
Sivuilla 90 - 96 on yhtälöistä ja prosenteista kaksi harjoitustestiä ja vastaukset niihin.

8 lk, osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia, sivuja 138
Sivuilla 92 - 97 on yhtälöistä ja prosenteista kaksi harjoitustestiä ja vastaukset niihin.

8 lk, osio 3: Tasogeometriaa, sivuja 146
Sivuilla 96 - 99 on tasogeometriasta yksi harjoitustesti ja vastaukset siihen.

9 lk, osio 1: Lausekkeita ja funktioita, sivuja 150
Sivuilla 103 – 105 on lausekkeista ja funktioista yksi harjoitustesti ja vastaukset siihen.

9 lk, osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä, sivuja 187
Sivuilla 126 - 130 on trigonometriasta ja geometriasta yksi harjoitustesti ja vastaukset siihen.

9 lk, osio 3: Kerrataan ja sovelletaan, sivuja 208
Sivuilla 137 - 139 on osa-alueesta yksi harjoitustesti ja vastaukset siihen.

Tilastoja ja todennäköisyyksiä, kuvitettu ja taitettu versio, sivuja 201
Sivuilla 148 - 150 on tilastoista ja todennäköisyyksistä yksi harjoitustesti ja vastaukset siihen.

MATEMATIIKKADIPLOMITEHTÄVIÄ
MATIKKA ON HAUSKAA -SIVUSTO, https://www.mathsisfun.com/
Siellä esimerkiksi geometriaosuus on erinomainen, https://www.mathsisfun.com/geometry/index.html

Ystävällisin terveisin Mia Lehto